Bàn Mát 3 Cánh Dạng Nằm Berjaya BS3DC8/Z

Bàn Mát 3 Cánh Dạng Nằm Berjaya BS3DC8/Z là một sản phẩm hiện đại và tiện ích, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm và nhà hàng. Với thiết kế 3 cánh dạng nằm, sản phẩm này cho phép bạn lưu trữ và bảo quản thực phẩm một cách hiệu quả.

092.884.3838
Chat:
092.884.3838