Chậu Rửa Đơn Cánh Phải CR-04

5,335,000

Chậu rửa công nghiệp loại đơn cánh phải của Việt Cường Thịnh có thiết kế tương tự như chậu rửa đơn nhưng có thêm bàn phẳng bên phải giúp người sử dụng sơ chế thực phẩm, rửa thiết bị có chỗ lưu trữ, hạn chế việc di chuyển, đặc biệt là trong hệ thống bếp công nghiệp. Liên hệ Hotline: 0906.300.580 – 0707.300.580.

092.884.3838
Chat:
092.884.3838