Chậu Rửa Inox Công Nghiệp 3 Hộc CR-67

Chậu Rửa Inox Công Nghiệp 3 Hộc CR-67 là một sản phẩm chậu rửa chất lượng cao, được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho môi trường công nghiệp. Với ba hộc rửa tiện ích, sản phẩm này đáp ứng được nhu cầu chất lượng và hiệu suất của các doanh nghiệp trong việc vệ sinh và rửa sạch đồ dùng, trang thiết bị và công cụ.

092.884.3838
Chat:
092.884.3838